Sağlık Rehberi
...
ÜREME TIBBI ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ

Yardımcı üreme teknikleri uygulanırken , kök hücre ve benzer tedavilerinden yararlanma düşüncesi 20 yıldır gündemdedir  ve araştırmalar devam etmektedir.Kanıta dayalı verilerin sonuçları bu uygulamalar konusunda kesinlik kazanmamıştır .  Yumurta hücrelerinin gençleştirilmesi , aktive edilmesi ve güncel  uygulanımı ile ilgili  görüş veren dernekler ( ESHRE ,ASRM ,SART ) araştırmaları izlemekte ve desteklemekle birlikte kanıta dayalı uygulanabilirliği konusuna mesafeli yaklaşmaktadır.  Konu ile ilgili tartışmalar ve bazı durumlarda  etik sorunlarda tartışmalara neden olmaktadır.  Üreme tıbbında kök hücre tedavisinden yararlanıldığı düşünülen alanların başında azalmış yumurta rezervi ve yaş faktörü olan hasta grubu gelmektedir   Konu ile ilgili etik sorunlarda tartışmalara neden olmaktadır.  Üreme tıbbında kök hücre tedavisinden yararlanıldığı düşünülen alanların başında azalmış yumurta rezervi ve yaş faktörü olan hasta grubu gelmektedir .  Yumurta Rezervini Azaltan Durumlar ;         - Yumurtalıklara uygulanan cerrahi operasyonlar ( kist vs)         - Abse ve enfeksiyonlar         - Kemoterapi ve  kanser tedavileri         - Aşırı sigara ve kafein tüketimi Yumurta Rezerv ve Kalitesini Artırmak İçin Yapılan Uygulamalar  1)  Mitokondri transferi  ( otolog veya heterolog )      Mitokondri yumurtaya enerji sağlayan organeldir , yumurta yaşlanması mitokondri yaşlanması ile paralel giden bir süreçtir. Hastanın kendi hücrelerinden alınan (otolog)  mitokodriden zengin sitoplazmanın transferi deneyseldir . Genç bir kadının yumurtasından elde edilen mitokondriden zengin ooplazmanın yumurta içine enjekte edildiği yöntem ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Ancak mitokondrideki DNA ların  transferi ile oluşacak embriyoya genetik aktarım olacağından ,üç ebeveynli  embriyo oluşması nedeniyle etik yönden tartışmalara neden olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Türk yasalarına göre yapılamayan bir yöntemdir. 2) İnvitro Aktivasyon Erken yumurta yaşlanması nedeniyle (POİ)  yumurta rezervi azalan , daha genç kadınlarda , yumurtalıkta uyuyan ,aktive olamayan yumurtaların aktive edilmesi esasına dayanır. Laparaskopi ile yumurtalıkların korteks ( kabuk)  kısımlarından alınan parçalar , laboratuar ortamında uygulanan çeşitli ilaçlarla aktive edilerek uyuyan hücreler uyarılır. Yeniden laparaskopi ile hastaya nakledilerek , kendiliğinden ve yardımcı üreme teknikleri uygulanarak gebelik elde edilmeye başlanır. İlk kez Japonya'da uygulanan yöntemle %63 gebelik sonuçları bildirilmiştir. Uygulamanın iki kez cerrahi işlem gerektirmesi , maliyeti nedeniyle pratiğe geçmesi tartışılmaktadır. Ülkemizde de planlanmış araştırılmaları devam etmektedir. 3) Kök hücre tedavileri Kemik iliği transplantasyonu sonrası , yumurtalık yanıtında artma olduğu fark edildikten sonra  ,  yumurtalık yanıtını artırmak için kullanılmış  ,canlı doğumların olduğu  bildirilmiştir. Kemik iliği aspirasyonunun doğrudan yumurtalık dokusuna enjekte edilmesiyle canlı doğum yapan 45 yaşında bir hasta 2018 de Human Reproduction isimli ,saygın bir dergide yayınlanmıştır. PRP ( Trombositten zengin plazma ) uygulaması , hastanın kendi kanının santrifüj edilerek , büyüme faktörü , kalsiyum ve vitaminlerle zenginleştirildikten sonra yumurtalık dokusuna ultrasonografi yardımıyla veya laparaskopi ile enjekte edilmesi esasına dayanır. Hasarlı dokuyu yenileyici özelliği nedeniyle başta plastik cerrahi ,ortopedi ve KVC de kullanılan bu yöntem basit olması nedeniyle tercih edilmesine rağmen, konu ile ilgili sonuçlar hala tartışmalıdır. Rahim iç tabakasının ince kaldığı vakalardada rahim içine veya endometrium tabakası altına enjeksiyon yapılarak olumlu sonuç alındığını iddia eden çalışmalar mevcuttur. Kök hücre ve benzer tedavilerin , ASRM ,ESHRE gibi tüp bebek tedavisinde kılavuz rol oynayan dernekler tarafından kesin kanıtlarla uygulanabilir olduğu  bildirililmediğinden  klinik pratik uygulamada tartışmalı yöntemlerdir. Tüm dünyadan çeşitli araştırmacıların olumlu sonuç aldığını bildiren yayınları temkinli karşılanarak ,etkinliği ile ilgili daha fazla çalışmalara gerek duyulan  yardımcı tedavi yöntemleri arasında kabul edilmektedir.

Devamını Oku
...
Pregenetik test ( PGT) Nedir ?

Pregenetik test ( PGT) Nedir ?                          PGT 1992 yılından beri Tüp Bebek tedavisinde  uygulanmaya başlanmış , kromozom sayısı ve genetik olarak  normal embriyoları seçmeye yarayan bir yöntemdir. Bu yöntemin ilk uygulanmaya başladığı yıllarda 3. gün embriyosunda ,blastomer adı verilen ,embriyoyu oluşturan öncül hücrelerden alınan biyopsi incelenirken , günümüzde 5.gün embriyosunda trafektoderm denilen plasentayı oluşturan öncül hücrelerin incelendiği embriyoya zarar verme ihtimali daha az olan  teknik yaygın olarak kullanılmaktadır. eskiden 5 kromozom ve daha eski bir yöntem olan Fish yöntemi ile analiz yapılırken , günümüzde NGS ( Yeni nesil dizileme ) testi ile daha güvenilir ve 23 çift kromozom incelenmekte ve daha güvenilir sonuçlar alınmaktadır.                              PGT-A yöntemi ile embriyonun doğru sayı ve dizilimde kromozom yapısına sahip olup olmadığı tespit edilmekte iken,  PGT-M ve PGT-SR yöntemleri sırası ile ailedeki bireylerde bilinen bir tek gen hastalığı veya translokasyon taşıyıcılığı durumlarında uygulanmaktadır. PGT Kimlere Önerilir ?                            İleri kadın yaşı ( 38 yaş ve üzeri)                            Şiddetli erkek faktörü,                            Tekrarlayan gebelik kayıpları                            Tekrarlayan Tüp Bebek başarısızlığı                            Translokasyon taşıyıcılığı                            Tek gen defekti öyküsü ve/veya HLA uyumlu nakil ihtiyacı                                               Genetik olarak normal embriyonun seçilerek canlı ve sağlıklı                doğuma gitme süresini kısaltmak isteyen çiftlerde uygulanabilir.                                       PGT’nin yapılma endikasyonuna ve kişinin yaşı ve yumurtalık rezervi gibi faktörlere bağlı olarak bazen tekrarlayan tüp bebek uygulamaları ile PGT yapılan embriyo sayısını artırmak gerekebilmektedir. Bu aşamada IVF hekimi çiftin embriyolarına PGT yapılması gereken hastalar dikkatle değerlendirilip,en uygun yanıtın alınacağı ayda gerekirse ön tedavi ile hazırlık yapıldıktan sonra tedavi planlanır. NGS ( Next Generation Sequencing )                  NGS (Next Generation Sequencing), yeni nesil dizileme olarak da adlandırılan bu yöntem genel anlamda kromozom taramasında kullanılan bir teknoloji olarak tüp bebek tedavisinde Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) yöntemleri içinde yer almaya başlayan en yeni ve en kapsamlı kromozom tarama testidir.  5. gün embriyolarında günümüzde en güvenilir test olan NGS ile PGT değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Devamını Oku
...
Tüp Bebek Başarısında Genetik Faktörlerin Rolü

Tüp Bebek Başarısında Genetik Faktörlerin Rolü Kadında yumurta yaşlanması ile mitokondri yaşlanması ile paralellik gösterir. Mitokondri yumurta hücresine enerji sağlayan organeldir. Olgunlaşma ve spermle birleşip embriyo olma sürecinde yumurtanın gereksinim duyduğu enerjiyi sağlar. Enerjinin az olması embryonun genetik yapısını olumsuz etkileyerek , tedavinin sonucunu etkilemektedir.Trizomi ,monozomi ve kromozom kırıklıkları gibi yapısal anormalliklerinin çoğunda embriyo rahim tarafından kabul edilmemekte veya düşükle sonuçlanan gebelikler olmaktadır. Bu durumun istisnası down sendromu (trizomi 21)  , patau sendromu (trizomi 13 ) ,  edwards sendromu ( trizomi 18 ) ,  x ve y kromozom anomalileridir . Bu durumda gebelik devam eder fakat anomalilerle birlikte seyreder.Bu durum  aile ve takip eden hekimin istemediği  ,çoğu zaman tespit edildiğinde gebeliğin sonlandırılması kararı verilen zor bir süreçtir. Tüm bu olumsuzlukların embriyo transferi yapılmadan önce tespit edilmesi pregenetik test ( PGT) yapılarak mümkündür.  

Devamını Oku
...
Yumurta Yaşlanması Nedir? Tedavi Edilebilir mi ?

Yumurta Yaşlanması  Nedir?  Tedavi Edilebilir mi ?                        Yaşlanma ,  nedeni çözülememiş , tedavisi araştırılan,tıbbi çalışmalarla  en çok araştırılan konulardan biridir.   Yaşla birlikte ,vücudumuzda bizi sürekli iyileştiren ve yenileyen  sistem, bir anda duraklayarak , geriye doğru hareket etmeye başlar. Genetik olarak , yaşlanma ; önceden programlanmış  ve bünyemizde meydana gelen olumsuz yapısal, işlevsel ve psikolojik değişimlerin genel adıdır. Yaşlanma ile beraber vücudumuzdaki  hücreler  kendisini tamir etme ve yaşamlarını  iyi bir şekilde devam ettirme yeteneğini yavaş yavaş kaybeder.  Bu durumdan en fazla etkilenen yapı  yumurtadır.  35 yaşından sonra başlayan  bu süreçte yumurtalıklar yaşlanır ve yumurta sayısı azalır .  Buna bağlı olarak   gebe kalma şansı azalmaya başlar .   Yumurta kalitesi de  etkilendiği için    , genetik sorunlu embriyoların meydana gelme ihtimali artar  ; bu durum ,düşük ve anomali riskinde iartışa sebep olur. 38  yaşından sonra bu süreç  hızlanır  (1)                         Yumurta yaşlanması ve  sayı olarak azalması  genç kadınlarda da görülmektedir. Çoğu zaman genetik, hormonal ve çevresel unsurlarla 20'li yaşlarda bile rastlanan  bu durumdaki genç kadınlar ; hayal kırıklığı, şaşkınlık ve üzüntü yaşarlar. Tedavi  olurken , yoğun duygusal destek ihtiyacı da hissederler .   Genç ve yumurta sayısı az kadınlarda tüp bebek tedavisi ile gebelik sonuçları  yüz güldürücüdür. Genç hastalarda  yumurta havuzundaki sayı azalmasına rağmen kalite  genellikle iyidir  ,bu durum iyi embriyolar elde edilmesini kolaylaştırır .Tedavi ile gebe kalanlarda ,gebelik  normal yaşıtları gibi devam eder. (2)                       Tüp bebek tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli unsur kadın yaşıdır.  Adetlerin düzenli olması , yumurta sayısının yeteri olduğunu göstermez ..Hastaların çoğunda ,İileri derecede yumurta sayısı azalmasına rağmen adet düzeni bozulmamakta , gebe  kalamıyorum diye başvurmaktadırlar. Yumurta sayısının azalması , hemen menapoz sürecinin başlayacağınıda göstermemektedir ..Yumurta rezervini gösteren testler menapoz zamanını tayin etmek için kullanılan tesler değildir.  Anti Müllerien Hormon (AMH) ve yumurtalık ultrasonografisi yapılarak  ,büyümeye aday yumurta sayısı ,birlikte değerlendirilerek  gebe kalma potansiyeli konusunda yorum yapılabilir . Üreme tıbbı ile ilgilenen uzmanlar tarafından yapılan bu değerlendirme ile ; yumurta rezervinin azaldığını gösteren bulgular varsa ,  çocuk sahibi olmak için daha fazla  bekleyip ertelememeleri gerektiği konusunda hastalara uyarıda bulunurlar. Yumurta sayısı azalmaya başlayan ama evli olmayan kadınlarda  yumurta dondurmak ilerde pişmanlık duymamak için iyi bir seçenektir. Evlenme zamanı gelinceye kadar dondurulan yumurtalarla ilerde  gebelik şansı artırılmış olur.  Yumurta dondurmak  için en iyi yaş 35-37 yaş aralığıdır .Ailede  erken menapoz öyküsü olan kadınların bu konuda daha dikkatli olması gerekmektedir.                       Yumurta yaşlanması  mitokondri yaşlanması ile beraberlik gösterir. Mitokondri hücre için enerji üreten yapılardır. Genetik faktörler sigara , obezite , olumsuz çevre koşulları  mitokondri yaşlanmasını hızlandırarak, döllenme sürecinde kromozomal anomalili embriyo oluşmasına neden olur.   Yumurta Sayısı Artırılabilir mi?  Yumurtalık Gençleştirilebilir mi ?                  Son yıllarda çeşitli yöntemlerle yumurtanın gençleştirilmesi amacıyla bazı uygulamalar denenmektedir. Yumurtalık dokusuna PRP uygulması özel işlemlerden geçirilen kanıın yumurtalık dokusuna enjekte edilmesi ile yapılmaktadır . Tıpta pek çok alanda kullanılan PRP ile yumurtalık kan akımının  ve büyüme faktörlerini artırılması amaçlanmaktadır ancak etkili olduğuna dair yeterli kanıt olmayan deneysel uygulamalardan biridir. Yumurtalıktaki aktif olmayan uyuyan  hücrelerin  uyandırılması  amacıyla  yapılan İnvitro Aktivasyon ( İVA)  ,  mitokondri transferi gibi yöntemlerin hepsi deneme aşamasındadır. Etkinlikleri kanıtlanmamıştır (6). Menapoza yaklaşmış ,gebelik arzusu olan kadınlar için çalışmalar devam etmektedir. Günümüzde 40 yaş üzeri gebelik isteyen ,yumurta havuzui ileri derecede azalmış olan kadınlarda , yumurta sayı ve büyüklüğünün uygun olduğu aylarda yapılan kişiye özel tüp bebek tedavileri ile başarılı olmak mümkündür. 43 yaşa kadar %15-25 arası gebelik elde edilebilen çiftlerde 43 yaşından sonra başarı %5  civarındadır.  Tedavisi Öncesi  En Çok Sorulan Soru ; Nasıl Beslenelim  , Ne Yersek  İyi Yumurtalarımız Olur ?                          Yumurta kalitesini doğrudan etkileyen sihirli bir yiyecek ,neyazık ki yoktur . Ancak  akdeniz tipi beslenme   en  sağlıklı beslenme biçimi olarak önerilir.(4)   Kalori kısıtlaması  ve antioksidanların mitokondrial yaşlanma sürecini yavaşlattığı görülmüştür  (1)  Bu nedenle sihirli formüller yerine, sağlıklı akdeniz tipi beslenme ve kilo kontrolü , gerekiyorsa kalori kısıtlaması , sigarasız yaşam  tedaviyi ve devamında hedeflediğimiz gebelik sürecini olumlu etkileyecektir.   Akdeniz Tipi Beslenme Nedir ?                      Tahıl, zeytin, üzüm, ekmek, makarna, zeytinyağı,  sebze, meyve, balık, et (az miktarda), yoğurt, peynir, bakliyat ve yağlı tohumlar Akdeniz besin modelinin temelini kapsar. Biyokimyasal, klinik ve epidemiyolojik araştırmalar, Akdeniz diyetinin sağlığa yararlı birçok etkisi olduğunu kanıtlamıştır    Bu besinlerin ihtiyaçtan fazla alınmaması ,dengeli tüketilmesi önerilir (5)  Kilo fazlası olanlarda diyetisyen desteği ile kalori kısıtlaması gerekir. Akdeniz tipi diyet omega 3 ve D vitamini yönünden zengin özelliktedir.                      Sonuç olarak ;yumurta havuzu azalmış genç hastalarda tüp bebek tedavisi ile sonuçlar yüz güldürücü olduğunu söyleyebiliriz. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önenli etken kadın yaşıdır. Bekar ve evlilik planı olmayanlar , ailede erken menapoz öyküsü olan kadınlar yumurta dondurma konusunda bilgi almak ve durumlarını öğrenmek için üreme tıbbı uzmanlarından bilgi almaları tavsiye edilir . Unutulmaması gereken gerçek  'İnsanlar ilerki yaşamlaında ,''yaptıklarından  çok yapmadıkları, erteledikleri şeyler için pişmanlık duymaktadır  ''                    .40 yaş ve üzeri kadınlara, uygun ayda ,kişiye özel tedavi uygulanarak , bu konuda tecrübeli bir ekiple tüp bebek şansı denenmelidir. Yumurta gençleştirme yöntemleri ile ilgili kanıtlanmış sonuçlar gelinceye kadar bu uygulamaların deneysel olduğu ,etkinliklerine dair yeterli kanıt olmadığı bilinmelidir . Maddi ve manevi yıpranmış , beklentileri fazla , kırılgan ,umut arayan bu çiftlerde bilgilendime ve duygusal destek çok önemlidir.                                                                        KAYNAKLAR; 1-Morin 1 2, G Patounakis /Hum Reprod/ 2018 Aug 1;33(8):1489-1498. doi: 10.1093/humrep/dey238. Diminished ovarian reserve and poor response to stimulation in patients <38 years old: a quantitative but not qualitative reduction in performanceS J   2-  Baris Ata 1 2, Ayse Seyhan 3, Emre Seli 2 4 /Curr Opin Obstet Gynecol/2019 Jun;31(3):139-147 Diminished ovarian reserve versus ovarian aging: overlaps and differences   3- Ursula Eichenlaub-Ritter 1/Int J Dev Biol,. 2012;56(10-12):841-52 Oocyte ageing and its cellular basis 4-Dimitrios Karayiannis 1, Meropi D ,Hum Reprod, 2018 Mar 1;33(3):494-502 Adherence to the Mediterranean diet and IVF success rate among non-obese women attempting fertility 5- Gülgün ERSOYa, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci. 2010;22(1):75-84 Akdeniz Diyetinin Sağlığa Yararları The Benefits of Mediterranean Diet to Health: Review,2019 Feb;111(2):219-226 6- Elena Labarta 1, Maria José de Los Santos 2,  Review Fertil Steril, Mitochondria as a tool for oocyte rejuvenation

Devamını Oku
...
Tüp Bebek Tedavisinde Beslenme Nasıl Olmalıdır ?

Tüp Bebek Tedavisinde Beslenme Nasıl Olmalıdır ?               Gebe kalmaya çalışan kadınların doktorlara sordukları soruların başında '' Nasıl beslenelim ? Neleri yemeliyiz ? ''   sorusu gelmektedir.  Yapılan çalışmalarda gebelik şansını artıran özel ve shirli bir besin olmadığı görülmüştür.                 Akdeniz tipi beslenmenin doğurganlık döneminde  olumlu katkısı olduğunu gösterilmiştir. .Bu dönemde kepekli tahıl içeren besinler  , omega 3 yönünden zengin balık ve deniz ürünleri  , , pestisit ( tarım ilacı ) içermeyen , sebze ve meyvelerin , süt ve süt ürünlerinin , kırmızı et ve trans yağ asitli içeren  gıdaları daha az yemenin  faydalı olduğu görülmüştür. Pakette bulunan , işlenmiş gıdalar yerine doğal gıdaların tüketilmesi, akdeniz diyeti doğurganlık dönemindeki kadınlar için en uygun beslenme şeklidir.                Kilo fazlalığı ve insülin direnci bulunan kadınlarda tedavi dönemi öncesinde  ideal vücut ağırlığına gelmesi tedavi başarısı ve sağlıklı bir gebelik süreci için önem taşımaktadır. Vücut ağırlığının fazla olması tedavide kullanılacak ilaç dozunun artırılmasına neden olarak embriyo gelişimini olumsuz etkileyebileceği gibi gebelik sürecinde, gebelik kayıpları , düşük, gebelik şekeri , hipertansiyon  gibi olumsuzluklara neden olabilmektedir. Tüp Bebek Tedavi Sürecinde Vitamin ve Antioksidan Kullanılmalı mı ?                    Antioksidan vitamin kullanımının kadın için fazla bir etkisi olmadığı ,ancak erkek infertilitesinde olumlu katkılarda  bulunduğu görülmüştür. Vitamin D nin doğurganlıkla ilişkisini destekleyen kanıtlar sınırlı olmakla birlikte , obezite ve insülin direncine  etkisi nedeniyle ,eksikliği olduğu takdirde destek olarak verilmesi önerilmektedir . Folik asit desteğinin nöral tüp defekti olarak adlandırdığımız belkemiği açıklıklarını önlemede etkili olduğu  ve sağlıklı gebeliğin sürdürülmesine olumlu destek sağladığı kanıtlarla desteklenmiştir. bu sebeple gebelik öncesi folik asit kullanımı , B12 ve D vitaminin normal seviyede olmasını sağlamak hem gebe kalma  süreci ,hem de gebeliğin sorunsuz geçmesine katkıda bulunacaktır.   Kaynakça ; 1-Audrey J. Gaskins,Dietary Patterns and Outcomes of Assisted Reproduction,Am J Obstet Gynecol. Author manuscript; available in PMC 2020 Jun 1. 2-VBosdou JK ,Vitamin D and Obesity: Two Interacting Players in the Field of Infertility, Nutrients. 2019 Jun 27;11(7):1455 3- Chiu YH, Diet and female fertility: doctor, what should I eat? Fertil Steril. 2018 Sep;110(4):560-569

Devamını Oku
...
Sperm bulunmasında kullanılan cerrahi yöntemler.

Mikro-TESE (Mikroskobik Testis Sperm Ekstraksiyonu): Mikro-TESE spermin doğrudan testislerden mikrocerrahi olarak alınmasıdır. Bu yöntem spermin yokluğundan (azoospermi - sperm üretiminin çok düşük veya hiç olmaması nedeniyle sperm yokluğu) kaynaklanan erkek kısırlığında kullanılmaktadır. PESA (Perkütan Epididim Sperm Aspirasyonu): Bu aynı iğne ve şırınga tekniğini içerir ancak iğne doğrudan epididim içine yerleştirilir. Hİ YÖNTEMLERTESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu): Bu yöntem bir şırıngaya takılı iğnenin, testislerin içinde bulunduğu kesenin (skrotum) içine geçirilmesini ve testis içindeki sıvısının enjektör yardımıyla aspire edilmesi yöntemidi PERC BİYOPSİSİ: Testisin perkütan biyopsisi. Bu, TESA'ya benzerdir ancak daha büyük bir iğne kullanılır ve genellikle daha fazla sayıda sperm alır. TESE: Bu, skrotumun açılmasını ve testisin birkaç  bölgesinden büyük miktarda testis dokusunun alınmasını içerir. Sperm daha sonra, ayrı ayrı spermİ tanımlamak için bir mikroskop kullanılarak alınır. Hangi yöntemin kullanıldığı, erkeğin eşindeki problemin niteliğine bağlıdır ve ilk önce dikkatle araştırılması gerekir. MESA: Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu, epididimisin tübüllerini tam olarak konumlandırmak için bir ameliyat mikroskobu kullanılarak yapılan açık bir cerrahi sperm alma prosedürüdür, çok sayıda spermin çıkarılmasını sağlar. ENDOMETRİAL RESEPTİVİTE ANALİZİ (ERA) ERA, endometriyumun (Rahim içi dokusu) Embriyo transferi için en uygun zamanı göstererek, ba?arılı bir transplantasyonu sağlayan bir testtir. ERA İmplantasyon pencerisini hesaplayarak Endometriyumun en alıcı zamanlamasını gösteren genetik bir testtir. ERA ÖRNEKLERİ NASIL ALINIR?  Bu analizi gerçekle?tirmek için kadınların doğal döngülerinde endometriyumun alıcılık fazında veya Horman Replasman Tedavisi ile ayarlanmı? alıcılık dönemlerinde kadınlardan endometrial biyopsi ile alınır. CO – KÜLTÜR Co - Kültür, İmplantasyon kalitesini geli?tiren bir prosedürdür. Kültür geli?tirmek için Endometrial hücreler doktorunuz tarafından alınır, çoğaltılarak geli?tirilir ve daha sonra kullanılmak üzere dondurularak saklanır. Endometrial Co -Kültür birden fazla ba?arısız IVF siklusuna sahip olan veya daha önce dü?ük embriyo kalitesine sahip hastalar dahil, bazı durumlarda IVF'ye etkili bir destektir. BLASTOKİST TRANSFERİ Yumurtanın sperm ile döllendikten 5 gün sonra geli?erek olgunla?tığı iki farklı hücre biçimine sahip olduğu embriyoya Blastokist adı verilir. Yüzey hücrelerine trofektroderm denir ve sonunda plasenta ve iç hücreler haline gelir, "İç hücre kütlesi" terimi ise daha sonra fetus haline gelecektir. Sağlıklı bir transfer için Blastokist kabuğundan ( zona pellucida'dan ) çıkarılarak, 5. gün uterusa transfer edilerek implantasyon sağlanır. Doğal olarak sağlanan gebeliklerden bilinene göre döllenen yumurta fallop tüplerinde birkaç gün devam eden yoculuğunda bölünerek geli?ir ve 4. Gün sonunda uterusa gelerek endometriyuma implante olur. Doğal döngüye en yakın embriyo transfer biçimidir. PREIMPLANTASYON GENETIK TANI (PGT) Bu yöntem ailelerinde kalıtsal bir hastalığı olan hastalarımızın, bu hastalıkları için IVF yoluyla oluşturulan embriyoların kromozomlarını (genetik materyal) kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. PGT incelenecek kromozomlar; FISH prosedürü ile 13, 15, 16, 17,18, 21, 22, X ve Y kromozomlarını taramak ve bu kromozomlarda varolan genetik düzensizlikleritespit etmek için kullanılmaktadır. PGT'nin kullanıldığı en yaygın tek gen hastalıkları: Kistik Fibrozis Tay-Sachs hastalığı Spinal müsküler atrofi (SMA) Hemofili Orak hücre hastalığı Duchennes müsküler distrofisi ve benzerleri... Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH) Dizisi Bu tarama embriyodaki tüm kromozomları tarayan ve böylece anormal olanların atılabildiği bir testtir. Bu testi, hangi embriyoların daha sağlıklı olduğunu ve hamilelik yaratma şansının en yüksek olduğunu belirlemek için kullanıyoruz. Düşük yapmanın en büyük nedeni anormal kromozomlardır ve embriyoların incelenmesinde CGH'yi kullanmak risk faktörlerini tanımlamaktır.

Devamını Oku
...
ICSI-Mikroenjeksiyon (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)

IVF uygulaması ile döllenme sağlama imkanı bulunmayan, sperm parametreleri (sayı,hareketlilik) düşük olan, şiddetli sperm morfolojik defektleri bulunan ya da testiküleryoldan sperm elde edilen vakalarda kullanılmak üzere geliştirilen bir yöntemdir. ICSI işleminin uygulanabilmesi için laboratuvarda belirli donanımların bulunması ve uygulayacak personelin bu konuda eğitimli ve yeterli beceriye sahip olması şarttır. ICSI işleminde kullanılan mikropipet olarak adlandırılan ve biri yumurtayı tutmak ve diğeri de spermi yumurta içerisine enjekte etmek için kullanılan pipetler, mikroskoba monte mikromanipulatör olarak adlandırılan özel bir cihaz yardımıyla kontrol edilirler. ICSI işlemi çok hassas bir mikrocerrahi işlemidir. Bu mikro cerrahi işlem deneyimli bir ekip tarafından ve uygun laboratuvar koşulları altında yapılmaz ise işlem sonrasında yüksek oranda fertilizasyon başarısızlığı, yumurtaların dejenerasyonu (canlılığını kaybedecek şekilde hasar görmesi), embriyo gelişimi ve kalitesinde problem gözlenmesi olasıdır. ICSI işleminde sadece olgun olduğu tespit edilen yumurtalar kullanılır. İşlem için bahsedilen donanım ve şartlarda, yumurta başına bir adet olacak şekilde ileri, doğru, hızlı, hareketli ve morfolojik olarak en düzgün spermler seçilip mikroenjeksiyon pipetiyle alınır ve sperm hareketliliğini yavaşlatan bir solüsyon içerisine aktarılarak burada sperm kuyruğu pipet darbesi ile kırılır. Kuyruğu kırılan sperm, yumurtanın sitoplazması içerisine yerleştirilir. İşlemin bitiminde yumurtalar taze kültür sıvısı içerisine aktarılarak fertilizasyon kontrolüne kadar inkübasyona bırakılır.  İntrasitoplazmik Morfolojik Sperm Enjeksiyonu (IMSI) İntrasitoplazmik morfolojik sperm enjeksiyonu (IMSI), sperm  örneklerinin normal ICSI mikroskoplarından neredeyse 6.000 kat daha güçlü bir mikroskop altında incelendiği bir tekniktir. Bu teknik, oositin içine enjekte etmek için herhangi bir kusur olmadan, en iyi kalitede spermi seçmemizi sağlar, böylece doğurganlık tedavisinden sonra implantasyon ve hamilelik oranlarımızı arttırır. İNKÜBATÖR İnkübatörler, embriyo kültürü için çok sabit ve temiz bir ortam sağlarlar. İnkübatör, embriyoların yaşamlarını sürdürmeleri için belli oranda sıcaklık, karbondioksit ve oksijene sahip olup anne rahmini taklit eder ve embriyoların dış ortamda gelişimini sağlar. EMBRİYOSKOP PLUS Embriyoskop plus embriyo gelişimi ve kalitesine olumlu katkı sağlayan bir dizi yüksek teknoloji ürünü yeniliğe sahiptir. Bu sayede klasik embriyoskoplardan daha kaliteli embriyo gelişimi sağlar. Aynı zamanda implansyosyon oranı yüksek embriyonun seçiminde kullanılan bir dizi yapay zeka programına sahiptir. Bu programlar sayesinde klinisyen ve embriyolog embriyo seçimi yaparken cihazın bu fonsiyonundan detaylıca faydalanabilirler. Embriyoskop kullanımının geleneksel yöntemden farkı Nedir? Standart inkübatör sisteminde embriyonun sadece bölünmesi ve son durumuna  bakılabilmektedir. Bu yüzden hızlı mı, yavaş mı geliştiği, süreci takip edilememekte, hangi embriyonun daha yüksek gebelik şansına sahip olduğu kesin olarak bilinemeden anne adayının rahmine transfer edilmektedir. Geleneksel inkübatör yöntemlerinde embriyolar belirli günlerde kontrol amaçlı dışarı çıkarılır. Amaç gelişimini kontrol etmek ve anne adayına transfer için uygun olup olmayacağına ya da hangi gün transfer edilmesinin gebelik oranını olumlu etkileyeceğine karar vermektir. Ancak dış ortamdan embriyolar açısından risk taşımaktadır.Bu yüzden anne rahmine en yakın atmosferi yaratan embriyoskop kullanımı embriyoların gelişim takibi dışında sağlıklı korunmaları açısından büyük önem taşımaktadır.Tekrarlayan gebelik kayıplarında, ileri yaş dolayısıyla yumurta rezervi ya da kalitesi düşük ve tekrar deneme şansı olamayabilecek adaylarımıza en doğru embriyoyu seçmek için embriyoskop önerilmektedir. Embriyoskop plus Avantajları -Embriyoskop Plus’ın anlık embriyo gözlemleyen kamera sistemi daha az ışıkla ve daha duyarlı kaliteli resimler veren optik sisteme sahiptir. Yüksek ışık embriyo gelişimine olumsuz etkilere sahip olduğundan bu önemli bir farktır. -Embriyoskop plus’ın önemli farklarından biri de içerisindeki embriyolar işlem esnasında dış ortama alınırken sadece ilgili hastanın embriyosu özel kapaktan dışarı alınır diğer hastaların embriyoları bu işlem sırasında dış ortamdan etkilenmez. Kaliteli embriyo gelişimi için en önemli faktörlerden biri olan sabit ve uygun ısı, nem, ph (asilite) bu yolla en yüksek düzeyde korunmuş olur. -Embriyoskop Plus’ın artırılmış hasta kapasitesi 6 hasta yerine aynı anda 15  hastanın embriyolarına ev sahipliği yapar. Yeni Embriyoskop Plus her hastanın 16 embriyosunu en güvenli şekilde geliştirirken eski embriyoskop her hastanın sadece 12 embriyosunu muhafaza edebilir. artırılmış hasta kapasitesi aynı dönemde daha çok hastanın klinik anlamda embriyoskoptan faydalanmasını sağlayacağından klinik gebelik başarı oranı doğal olarak yükselir. -Hasta güvenliği için yeni Embriyoskop Plus’ta hastaların embriyolarınınkonulduğu petriler özel bir barkod sistemi ile insan eli değmeden hazırlandığından embriyoların doğru isim ve doğru numaralandırmayla karıştırılması ihtimali yok edilmiş olur. Tüp Bebek Tedavisinde “Blastokist” Transferi Tüp bebek tedavisinin başladığı ilk yıllarda ekip, ekipman ve laboratuvar koşullarının yetersiz olması nedeniyle embriyolar yaşamlarını ileri günlere kadar sürdüremiyordu. Bu nedenle embriyo transferleri embriyoların gelişiminin 2. veya 3. gününde yapılıyordu. Ancak son yıllarda gelişen kültür medyumları ve diğer teknolojik imkanlarla birlikte embriyoların laboratuvar koşullarında 5. güne kadar gelişmelerini mümkün hale getirdi.OTA&Jinemed Hastanesi Embriyoloji Laboratuvarları olarak bayan yaşı, embriyo sayısı ne olursa olsun 5. gün embriyo transferi gerçekleştirmekteyiz. İşte tüp bebek tedavisinde seçtiğimiz bu embriyolar özel kateterler yardımıyla rahme verildiğinde tutunma gerçekleşmekte ve gebelik oluşmaktadır. Buna ilave olarak dondurulabilecek diğer blastokistlerin varlığı ise gebeliğin oluşmadığı veya daha sonra ikinci bir çocuk isteyen aileler için şanslarını artırmaktadır. Blastokist Transferinin Avantajları -Laboravurda uzun süre izlenen embriyolar arasında kaliteli ve implantasyona en uygun olanların seçilmesi sağlanır. Bu şekilde diğerlerinden çok daha iyi gelişim gösteren embriyoların transferi ile gebelik şansı artmaktadır. Yapılan çalışmalarda 3. ve 5. gün yapılan embriyo transferlerinin sonuçları karşılaştırıldığında, gebelik oranlarının blastokist transferi yapılanlarda anlamlı olarak daga yüksek olduğu gösterilmiştir. -Embriyolar kadın vücudunda gerçekleşen doğal sürece en yakın şekilde transfer edilmiş olur. Bu şekilde blastokistaşamasındaki embriyonun rahminde tutunabilmesi içinendometrium daha iyi bir ortam sağlamaktadır. Kısaca embriyo ve rahim eş zamanlı olarak gebeliğe hazırlanmış olur. -Blastokist transferinde implantasyon ve gebelik şansı daha fazla olmakta ve bu nedenle az sayıda embriyo transfer edilerek yüksek gebelik şansı elde edilmektedir. Bu da çoğul gebelik riskini azaltmaktadır. YUMURTA DONDURMA Oosit freeze (yumurta dondurma), bir kadının yumurtalarının çıkarıldığı, dondurulduğu ve saklandığı bir işlemdir. Daha sonra, kişi hamile kalmaya hazır olduğunda yumurtalar çözülebilir, döllenebilir ve embriyo olarak uterusa aktarılabilir. Yumurtalarınızı dondurup, saklayarak, yumurtalarınızın donmuş olduğu çağdaki doğurganlık potansiyelini koruyabilirsiniz. SPERM DONDURMA Sperm Kriyoprezervasyonu veya sperm dondurma işlemi, erkeklerin spermlerini korumalarını ve ileride kullanmak üzere saklamaları için kullanılan bir yöntemdir. Çeşitli kanser tedavileri dahil olmak üzere birçok tıbbi tedavi sperm kalitesine zarar verebilir, bu yüzden tıbbi tedaviyi almadan önce sperminizi dondurmayı seçebilirsiniz. TÜPBEBEKTE PRP TEDAVİSİ NEDİR? PRP Yumurtalık gençleştirme, kişinin kendi kanından elde edilen kan ürünü enjeksiyonu ile yumurtalıkların aktive edilmesi işlemidir. Son yıllarda geniş bir tıbbi hastalık yelpazesi için ameliyatsız çözüm sunan bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaya başlanmıştır. Vücutta bulunan ve olgun hücrelerin öncüsü olan kök hücreler, uygun bir uyarıcı ajan ile yumurta dahil insan vücudundaki herhangi bir hücreye dönüşebilir. Kadınlarda yumurtalıklarda da kök hücreler vardır. Kişilerin kendi kanından elde edilen PRP büyüme faktörleri salgılayan trombosit bakımından zengindir ve yumurtalıklara enjekte edildiğinde kök hücreleri uyararak yumurtaya dönüşmelerini sağlayabilir.Başarıyı arttırmaya yönelik olarak yapılan bu çalışma, rahim zarının kalınlaşmasını sağlar ve yumurta kalitesini arttırır. Özellikle gebelik şansı düşük çiftlerde gebelik ihtimalini yükseltmektedir. LENFOSİT AŞISI Anne adayının bağışıklık sistemi, baba adayının sperm hücrelerine karşı antikor oluşturabilir. Maalesef kendini savunmak amacıyla sperm hücrelerine karşı bir savaş verip galip çıkabilir bu durumda da doğal yolla gebelik elde edilememektedir. Doğal gebelik elde edilse dahi ilerleyen süreçte yine bağışıklık sistemi bebeğe veya onun proteinlerine karşı savaş vererek gebeliğin düşükle sonuçlanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda en iyi sonucu alabilmek için lenfosit aşısı uygulanmaktadır. Lenfosit aşısı baba adayından alınan kan örneğinden lenfosit hücrelerinin ayrıştırılması ile elde edilmektedir. Bu aşı sayesinde anne adayının bağışıklık sistemi, baba adayının ve bebeğin hücrelerini önceden tanımaktadır. Bağışıklık sistemi proteinleri tanıdık veya yabancı olarak gruplar. Yabancı olarak grupladığı proteinlere karşı savaş açar. Bazı durumlarda baba adayının sperm hücrelerine karşı anne adayının bağışıklık sistemi antikor oluşturabilir ve bu durumlarda -Bebeğin rahime tutunmasını önler. -Bebeğin kalp atışları yavaşlayabilir. -Bebeğin sağlıklı büyümesini önler. -Düşüğe sebep olabilir. Önemli noktalardan biri ise aşı hazırlanmadan önce baba adayının Hepatit ve HIV virüsü taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Eğer böyle bir durum var ise bu kişiden alınan kan aşı hazırlamasında kullanılmaz.

Devamını Oku
...
İnsülin Direnci

İnsülin Direnci Kontrolsüz kilo artışı, kilo vermede zorluk , sık tatlı yeme isteği,yemek sonrası sık acıkma, yorgunluk hissi , bel çevresinin giderek genişlemesi gibi şikayetleriniz varsa , tüm bunların sebebi insülin direnci olabilir. İnsülin direncinin bir kişide olup olmadığının anlaşılabilmmesi için kan testi yapılması gerekir. 8 saatlik açlıktan sonra sabah bakılan kan testi ile bu durumu tespit etmek son derece kolaydır. İnsülin direnci tedavisinde, olan seçilen ilacın dozunun kişiye uygun şekilde ayarlanabilmesi de laboratuvar testleri ile mümkündür.   İnsülin Direnci Nedir?  İnsülin direnci; dolaşımda normal konsantrasyondaki insüline karşı azalmış cevap olarak tanımlanır.Bu durum, daha fazla insülin salınmasına yol açar. Aşırı salgılanan insülin açlık hissine, daha çok yemeye neden olarak, kısır döngüye yol açar. Önlem alınmadığında obezite (aşırı şişmanlık), hipertansiyon ve ateroskleroz oluşumu kaçınılmazdır. Vücuttaki yağ dokusunun artması, insülin direncini arttıran, aynı şekilde insülin direncinin artması yağ dokusunu arttıran kısır bir döngüdür. Bu nedenle yağ dokusu fazla kişilerde insülin direnci varlığı mutlaka araştırılmalıdır.  İnsülin Direnci Neden Görülür? Genetik yatkınlık, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve sigara içiminin insülin direnci gelişimi ile ilgisi gösterilmiştir. İnsülin Direncine Karşı Önlemler ve Tedavi  İnsülin direnci ile ilişkili; metabolik sendrom, diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, gibi hastalıkların ve komplikasyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde beslenmenin düzenlenmesi önemli bir yer tutmaktadır.  Bu besinlere dikkat! En çok bilinenleri rafine şekerlerle hazırlananlar; yani hazır meyve suları, şerbetli tatlılar, şekerlemeler Beyaz pirinç ve pirinçle yapılmış yiyecekler Patates ve patatesle hazırlanmış yiyecekler Beyaz ekmek gibi glisemik indeksi yüksek ürünler bilinçli tüketilmelidir. İnsülin direncini doğal yollardan kıran tedavi eden en basit şey düzenli spor yapmaktır.Haftada en az 3 saat yapılan düzenli egzersiz insülin direncinin kırılmasına büyük katkı sağlar. Ancak insülin direnci çok yüksek olan kişilerde ilaç tedavisi gerekli olabilir. İlaç tedavisi hekim tarafından düzenlenmelidir, rastgele alınan ilaçlar bazen istenmeyen kötü sonuçlara neden olabilir. 

Devamını Oku
...
Çocuk Diş Tedavisi

Çocuk Diş Tedavisi, çocukluk döneminde yapılan düzenli kontrol ve tedavilerin, yetişkinlik dönemindeki ağız ve diş sağlığına katkısı büyüktür. Süt dişlerinin yerine daimi dişlerin gelecek olması, onların da tedaviye ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Devamını Oku
...
PEG Nedir?

PEG Nedir; Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla bir alternatif yol olarak karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir.

Devamını Oku
...
Alerjik Rinit Nedir?

Alerjik rinit, halk arasında bilinen adı ile saman nezlesi; bağışıklık sisteminizin nefes yoluyla vücudunuza aldığınız maddelere (polen gibi) aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan alerjik bir reaksiyondur. Bahar aylarının gelmesi ile daha sık görülmeyen başlar.        

Devamını Oku
...
Rahim Hastalıklarında Çözüm

Rahim Hastalıklarında Çözüm’ de modern tıbbi teşhis araçlarına bir yenisi daha katıldı. Histerokopi dediğimiz işlemde aynı gastroskopi, kolonoskopide yapıldığı gibi rahim içini ince borularla aydınlatarak burada mevcut hastalıklar gözle görülmektedir. 

Devamını Oku

Daha Fazla
Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Destek Hattı Mail Gönder
Korona Testi Randevu Formu